🇵🇱🇵🇱🇵🇱 DIALOG I SZACUNEK #PL100

Morsując 18 listopada na stulecie Niepodległej, życzyłem wszystkim SZACUNKU. Do siebie nawzajem, do innych ludzi, nacji, ras czy religii. Nie wszyscy muszą się kochać, lubić czy rozumieć, ale SZACUNEK jest wartością ponadczasową i ponadnormatywną. Nawet zawzięci wrogowie potrafią okazać sobie szacunek na polu walki czy w obliczu śmierci. W tradycji samurajów oszczędzenie cierpień poprzez ścięcie głowy, było wyrazem szacunku. Nie musimy tego rozumieć, ale wystarczy akceptować taki fakt.

Jednak żeby ten SZACUNEK był rozumiany, u jego podstaw leży znaczenie zasadniczych pojęć. Na przykład wielu nie odróżnia faszyzmu od nazizmu. Traktuje te pojęcia równorzędnie. Tymczasem u podstaw tych obu ideologii leży całkowity BRAK SZACUNKU do innych, oczywiście za wyjątkiem swoich. To rownież leży o podstaw BOLSZEWIZMU. Brak akceptacji różnorodności ludzi, ich aspiracji, religii, marzeń, stylu życia, orientacji seksualnej i paru innych. Nie musisz lubić czy akceptować, ale SZANUJ. Szczególnie dziś, gdzie największym szacunkiem należałoby darzyć idee, które doprowadzają do UNIKANIA przemocy, a nie jej eskalowania w imię urojonych ambicji. Wierzę, ze XXI wiek i nowa, V RP będzie nagradzać właśnie te działania, które będą walczyć z przemocą, chamstwem i agresją we wszystkich dziedzinach. Szczególnie, że dla wieku młodych i gniewnych to właśnie agresja, szczególnie słowna jest sposobem na życie w świecie cyfrowym. Tymczasem nic bardziej złudnego. A co do bolszewizmu – podobnie jak w przypadku faszyzmu i nazizmu, stereotypy podpowiadają agresję i przemoc. To prawda. Niemniej typowy bolszewik: dąży do przejęcia władzy drogą rewolucji. Widzę analogię z naszym krajem 🙂 Bolszewicy napadali na banki.U nas napada się na spółki skarbu państwa 🙂 Bolszewizm jest współczesną metaforą mentalnego ograniczenia, prostactwa, braku szacunku do wartości oraz walki z tym zjawiskiem. Mam wrażenie, że tak możemy to rozumieć 🙂

Bez SZACUNKU żaden DIALOG nie ma sensu bo jest wtedy tylko grą pozorów lub czystą transakcją.

#takietam

EDIT

A tu filmik z morsowania, specjalnie na życzenie fanów 🙂

https://www.facebook.com/jacek.kotarbinski/videos/10210413119083471/

--

--

Economist, Keynote Speaker, Best-Selling Author, Marketing & Innovation Strategist, digital influencer, blogger, entrepreneur, top columnist Forbes Polska

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jack Kotarbinski

Economist, Keynote Speaker, Best-Selling Author, Marketing & Innovation Strategist, digital influencer, blogger, entrepreneur, top columnist Forbes Polska